BOEKHOUDER DORDRECHT

Uw boekhouder in Dordrecht. RCB Financieel werkt ook voor u als administratiekantoor/boekhouder in Zwijndrecht, Ridderkerk, Barendrecht, Rotterdam en daarbuiten!

RCB Financieel neemt u de Financiële Administratie graag uit handen!

Boekhouding

De grondslag voor alle overige diensten die ik bied is een betrouwbare boekhouding. Het is mogelijk dat u zelf zorg draagt voor uw boekhouding of dat u een werknemer in dienst heeft die dit doet. Indien dit niet het geval is, kan ik de complete boekhouding voor u verzorgen. Deze bestaat onder andere uit het boeken van de bank- en kasmutaties en van de inkoop- en verkoopfacturen.

Voor de boekhouding van kleinere ondernemingen (MKB) en zzp’ers gebruik ik mijn eigen boekhoudpakket. Indien u reeds over een eigen boekhoudpakket beschikt, kan ik de boekhouding op uw locatie voor uw verzorgen.

Belastingaangiften

RCB Financieel kan al uw belastingaangiften verzorgen. Of het nu gaat om een aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of omzetbelasting (B.T.W.).

Binnen de kaders van de belastingwetgeving zorg ik voor het meest optimale resultaat. Indien uw situatie daar aanleiding toe geeft, zal ik (ongevraagd) advies geven.

Jaarrekening

De jaarrekening is het sluitstuk van een boekjaar die inzicht geeft in uw resultaten en uw vermogenspositie. Daarnaast biedt de jaarrekening u de mogelijkheid om doelstellingen te formuleren die uw financiële positie in het toekomstige boekjaar kunnen verbeteren.

In de jaarrekening voorzie ik alle posten van een duidelijke toelichting. Indien u er prijs op stelt, kan ik de jaarrekening in een persoonlijk gesprek mondeling toelichten.

De jaarrekening ten behoeve van de Kamer van Koophandel kan ik voor u opstellen en deponeren.

Salarisadministratie

De salarisadministratie is een belangrijk onderdeel van de financiële administratie.

De salarisadministratie verzorg ik op het door u gewenste moment. De loonstroken kunnen per e-mail direct naar de werknemers worden verzonden met een kopie van elk e-mail bericht aan de werkgever. De aangifte loonheffing wordt volledig geautomatiseerd ingediend. Uiteraard kan ik de volledige salarisadministratie ook op papier aanleveren.

Aan- en afmeldingen van werknemers bij pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen kan ik eveneens uit handen nemen.

Rapportages

RCB Financieel kan diverse rapportages voor u opstellen zoals een begroting of een liquiditeitsprognose. Dit kan voortkomen uit uw eigen wens of dit is voorgeschreven door uw kredietverstrekker.

Een begroting omvat een overzicht van de geraamde omzet en kosten van uw onderneming en de liquiditeitsprognose geeft u inzicht in toekomstige uitgaven en ontvangsten (geldstromen).

RCB Financieel (uw boekhouder Dordrecht) is u graag van dienst!